Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục làm giấy phép lao động tại Việt Nam như thế nào?

Trên thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay, số lượng lao động là người nước ngoài ngày càng tăng cao. Theo kết quả khảo sát Expat Explorer của ngân hàng HSBC, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đã trở thành điểm thu hút hàng đầu các lao động nước ngoài. Theo tài liệu phục vụ phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ở thời điểm tháng 7/2012 là 77.087 người, trong đó đã được cấp Giấy phép là 49.983 người.
Việc số lượng lao động nước ngoài ngày càng tăng cao dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình quản lý và đảm bảo quyền lợi cho lao động trong nước. Ngày 17/6/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo quy định này, Chính phủ đã có sự điều chỉnh rất lớn về vấn đề cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài của các Doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam. nghị định 46/2011 đã c mở rộng diện người lao động nước ngoài được miễn Giấy phép lao động tại Việt Nam, tuy nhiên cũng quy định chặt chẽ hơn trong việc tuyển dụng khi yêu cầu  doanh nghiệp thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài, nhằm đảo bảo quyền lợi cho lao động trong nước.
Cùng với sự thay đổi khác, quy trình và thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cũng có một số điểm mới. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài, ANT Lawyers cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
ANT Lawyers có thể hỗ trợ bạn:
– Tư vấn liên quan đến việc cấp Giấy phép lao động
– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép
– Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền
– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan liên quan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét