Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Quy trình xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục hiện hành để xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tiến hành hai bước sau đây:
Bước 1: Xin văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc có người nước ngoài làm việc.
Trong bước này, người sử dụng lao đông lập báo cáo, giải trình nhu cầu lao động nước ngoài gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh và xin văn bản cho phép được sử dụng lao động nước ngoài.
Trường hợp sử dụng NLĐ trong các dự án đấu thầu, việc báo cáo phải được thực hiện trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Căn cứ trên báo cáo này, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện giới thiệu NLĐ cho nhà thầu, trường hợp không giới thiệu được thì chủ tịch UBND sẽ xem xét việc cho phép sử dụng NLĐ nước ngoài.
Bước 2:  Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Lập hồ sơ xin giấy phép lao động theo quy định bao gồm:
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
– Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ ;
– Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
– Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài;
– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
– Các giấy tờ liên quan đến hình thức làm việc của người lao động nước ngoài.
Sở Lao động thương binh và xã hội sẽ trả kết quả hồ sơ (có hay không cấp Giấy phép lao động) trong thời hạn 10 ngày làm việc.
GPLĐ được cấp sẽ có thời hạn tối đa là 2 năm.
Hãy liên h vi ANT Lawyers đ được tư vn chi tiết dịch vụ, theo đa ch:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét